Oděvní ateliér zpřístupňuje nositelce pouť vlněných oděvů

od zdroje po finální výrobek.

Každý oděv zohledňuje přirozené plynutí času.

The pilgrimage of woolen garments from source to final product

is made accessible by this clothing brand.

Each garment reflects the natural passage of time.

“Klíčem k pochopení naší existence je porozumění času.“

Anna Hogenová, Čas jako problém, 2011.

Oděvní studio z České republiky, pod jménem Linda Havrlíková

využívá výhradně lokální surovinu pro výrobu 100% vlněné tkaniny.

Velmi důležitá je pro něj přívětivost k životnímu prostředí

a proto je dohlíženo na veškeré výrobní kroky, od střihu ovčího rouna

až po vznik finálního oděvu. Vše splývá s přirozeným chodem času.

The clothing studio from the Czech Republic, under the name Linda Havrlíková,

uses exclusively local raw material for the production of 100% wool fabric.

The environment-friendliness is very important to us and therefore all production steps,

from shearing of sheep fleece to the formation of the final garment,

are supervised. Everything blends in with the natural course of time.